Styret 2017/18:

Leder- Jan Sandberg

Nest Leder- Jacob Kristiansen
Styremedlemmer- Inger-Anne Fredriksen, Rune Fredriksen, Knut Helik Kvale, Lars Kyllingstad og Trond Meinseth.

Vara medlem er Kristin Sandberg.

Valg komiteen- Tor Andresen

Revisorer- Alf Jørgensen og Lars KyllingstadPowered by: Bloc